PRAVA PACIJENATA

Kako bismo osigurali dugotrajan dobar odnos naveli smo smjernice odnosa s pacijentima. Važno je da znate svoja prava kao pacijenta.

Naš pristup i vaša prava

Dental centar Smile pridaje najveću pozornost učinkovitoj komunikaciji sa svojim pacijentima. Naši savjetnici će vam u potpunosti objasniti sve opcije liječenja koje vam stoje na raspolaganju. Leci s informacijama koji pokrivaju sve postupke i usluge koje pruža Dental centar Smile na raspolaganju su vam u prostorima za pacijente, a mogu se dobiti i na upit od osoblja. Ako želite, ti se leci mogu poslati i poštom na vašu kućnu adresu prije vašeg dolaska.

Suglasnost pacijenta

Svaki pacijent ima pravo donositi vlastite odluke po pitanju svog stomatološkog liječenja. Kako bi mogao donositi odluke, pacijent ima pravo dobiti potpune podatke o opcijama liječenja, utvrđenim rizicima i rezultatima kojima se teži kod bilo kojeg postupka liječenja. Suglasnost može biti pisana, usmena ili neverbalna, ovisno o vrsti zahtjeva za suglasnosti. Ako smatrate da niste dobili dovoljno podataka o svome liječenju ili postupku liječenja, molimo vas da se obratite nekome od članova osoblja prije nego što postupak započne.

Politika povjerljivosti

Stomatološki kartoni su zbirke povjerljivih osobnih podataka pacijenta prikupljeni kako bi stomatolozima i drugim pružateljima stomatoloških usluga omogućili pružanje stomatološkog liječenja, kontinuiranu stomatološku skrb i održavanje optimalnih standarda iste. Izvorni stomatološki kartoni sastavljeni od stomatologa zakonski su njegovo vlasništvo. Pacijenti imaju zakonsko pravo pregledavati i kopirati svoje podatke te nadzirati korištenje i širenje podataka koji se nalaze u kartonima. Stomatolozi traže od pacijenata da daju potpune, točne i intimne zdravstvene pojedinosti kako bi im omogućili sigurno i učinkovito liječenje. Stoga vlasništvo izvornih stomatoloških kartona obvezuje čuvanje sigurnosti i povjerljivosti podataka koje oni sadrže, a može ih se objavljivati samo uz dozvolu pacijenta, osim ako zakon propisuje drukčije. Pacijenti imaju pravo nadzirati objavu svojih stomatoloških kartona drugima. O objavi podataka mora se obavijestiti; navedeno mora biti određen i jednokratan događaj; mora pacijentu dati mogućnost pregleda podatka koji se traži i koji se objavljuje prije nego što ga se proslijedi, te pacijent mora imati mogućnost povlačenja prethodne suglasnosti; podataka se ne smije koristiti ni za koju drugu svrhu osim one za koju je prvobitno i isključivo objava zatražena; te mora biti uz pacijentovu suglasnost, po mogućnosti napismeno. Pacijenti imaju pravo na stomatološku skrb u povjerljivom okruženju bez ometanja od strane trećih. Objava podataka o pacijentu trećim stranama mora se pridržavati gore navedenih načela povjerljivosti i prava pacijenata kako bi se pacijentima omogućilo pregledati sve koristi trećih strana na koje bi mogli imati pravo. Pacijenti mogu i ne imati saznanja o podacima kojima treće strane mogu pristupati slijedom širokih suglasnosti o objavi stomatoloških kartona i opsega ovih podataka koji mogu premašivati potrebe treće strane za utvrđivanje potreba. Zaštita povjerljivosti i privatnosti pacijenata postaje odgovornost stomatologa i drugih pružatelja usluga stomatološke skrbi. Kada treća strana primi dozvolu pacijenta za upotrebu podataka iz njegova stomatološkog kartona radi financijske revizije, svi podaci o identitetu pacijenta i podaci koji s navedenim nemaju veze (npr. povijest bolesti, osobni podaci) moraju se prvo ukloniti iz kartona. Niti jedna treća strana ne može zahtijevati pristup stomatološkim kartonima pacijenta (uključujući financijske evidencije) osim uz izričitu suglasnost pacijenta u pisanom obliku, zakonskom odredbom ili sudskim nalogom.

Posebni zahtjevi

Razumijemo da svatko ima svoje posebne okolnosti i potrebe, što čini osnovu planiranja skrbi o vama. Molimo da osoblje obavijestite o bilo kojih posebnim zahtjevima koje biste mogli imati.

Skrb u hitnim slučajevima

U rijetkim hitnim slučajevima, uvjeravamo vas da je naš tim za hitne intervencije u potpunosti stručan i uvježban za spašavanje života. Redovno provodimo vježbe za intervencije u hitnim slučajevima, kako bismo osigurali da naš tim trajno održava svoje sposobnosti za intervenciju u tomu području pružanja zdravstvene skrbi na najvišoj razini.

Osiguranje odgovornosti

Dental centar Smile ima potpunu policu osiguranja profesionalne odgovornosti koja pokriva štetu nanesenu pacijentu uzrokovanu neispunjavanjem, nepropisnim ili zakašnjelim ispunjavanjem obveza od strane stomatologa, isključivo tijekom izvršavanja djelatnosti iz područja dentalne medicine. Stomatolog (doktor dentalne medicine) stručnjak je koji je diplomirao studij stomatologije te je upisan u Članstvo doktora dentalne medicine koje vodi Hrvatska komora dentalne medicine od koje je primio licencu za rad. Naša polica osiguranja također obuhvaća svaku odgovornost stomatologa za štetu iz djelokruga profesionalnih djelatnosti, a koju bi oštećenik mogao pretrpjeti uslijed izravnih posljedica posjedovanja ili upotrebe medicinske opreme. Polica također pokriva i odgovornost za štete koje su posljedica skupne djelatnosti (npr. tijekom postupka vođenog od tima nekoliko stomatologa).

Za sve ostale infofrmacije, upite ili prigovore možete nam se javiti putem Kontakt stranice.